Power Supply กล้องวงจรปิด

Power Supply

มี 13 ผลิตภัณฑ์

Showing 1-13 of 13 item(s)

Active filters

POWER SUPPLY 10Amp WATASHI... POWER SUPPLY 10Amp WATASHI...

POWER SUPPLY 10Amp WATASHI WKC062A

ราคา ฿445.00

รองรับไฟ AC 115 – 250V. 60/50Hz จ่ายกำลังไฟ 12V DC 10A 120W ใช้ร่วมกับ เครื่องบันทึก และกล้องวงจนปิดได้ 8 กล้อง ระบบป้องกันโหลด / ลัดวงจร มีระบบป้องกันการช็อตจากการต่อสายผิดขั้ว มีมาตรฐานทางไฟฟ้า (CE) มีช่องต่อสาย บวก/ลบ 3 ชุด มีพัดลมระบายความร้อน (เสียงเงียบ) มีสวิทซ์ปิดเปิดการใช้งาน

POWER SUPPLY 20Amp WATASHI... POWER SUPPLY 20Amp WATASHI...

POWER SUPPLY 20Amp WATASHI WKC071

ราคา ฿450.00

จ่ายไฟให้กล้องวงจรปิด พร้อมกันได้  มากกว่า 18-20 กล้องที่เป็นอินฟาเรด พร้อมระบบการป้องกันเรื่องไฟตก ไฟเกิน และมีระบบ Surge Protection จ่ายไฟได้สม่ำเสมอ ทำให้กล้องมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu

POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu

ราคา ฿715.00

CCTV Switching Power Supply รองรับ AC 110-230V สามรถจ่ายไฟให้กล้องได้ 16-20 ตัว ระบายความร้อนได้ดี ติดตั้งง่าย มีระบบ SHORT-CIRCUIT AND OVERLOAD  PROTECTION

POWER SUPPLY 30Amp WATASHI... POWER SUPPLY 30Amp WATASHI...

POWER SUPPLY 30Amp WATASHI WKC072

ราคา ฿680.00

จ่ายไฟให้กล้องวงจรปิด พร้อมกันได้  มากกว่า 24-30 กล้องที่เป็นอินฟาเรด พร้อมระบบการป้องกันเรื่องไฟตก ไฟเกิน และมีระบบ Surge Protection  จ่ายไฟได้สม่ำเสมอ ทำให้กล้องมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu

POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu

ราคา ฿326.35

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) PeopleFu พีเพิลฟู   ตัวแปลงไฟเข้ากล้องวงจรปิด 12V/ 3Amp จ่ายไฟให้กับกล้องได้ 4ตัว

POWER SUPPLY With Enc.... POWER SUPPLY With Enc....

POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI WKC067

ราคา ฿805.00

เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC 12V แบบ Switching จ่ายกระแสได้สูงสุด 10Amp สามารถรับสัญญาณ AC Input ได้ตั้งแต่ 100-240 VAC ทำให้สะดวกกับการใช้งาน มีระบบป้องกัน SCP, OVP, OCP สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้สูงสุด 8ช่องทาง (แยกเป็นอิสระพร้อมฟิวส์ป้องกันทุกช่อง) กล่องเหล็กแข็งแรงทนทาน, กันน้ำ(Water Proof) มีกุณแจล็อคกล่องพาวเวอร์ แรงดันอินพุท 100-240VAC ความถี่ 50-60Hz...

POWER SUPPLY With Enc.... POWER SUPPLY With Enc....

POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI WKC068

ราคา ฿914.85

เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC 12V แบบ Switching จ่ายกระแสได้สูงสุด 15Amp สามารถรับสัญญาณ AC Input ได้ตั้งแต่ 100-240 VAC ทำให้สะดวกกับการใช้งาน มีระบบป้องกัน SCP, OVP, OCP สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้สูงสุด 8ช่องทาง (แยกเป็นอิสระพร้อมฟิวส์ป้องกันทุกช่อง) กล่องเหล็กแข็งแรงทนทาน, กันน้ำ(Water Proof) มีกุณแจล็อคกล่องพาวเวอร์ แรงดันอินพุท 100-240VAC ความถี่ 50-60Hz...