SUN

มี 9 ผลิตภัณฑ์

Showing 1-9 of 9 item(s)

Active filters

เครื่องสำรองไฟ UPS  1200VA... เครื่องสำรองไฟ UPS  1200VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 1200VA SUN Micro (LCD) "By CKT"

ราคา ฿2,680.00

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA SUN Everest "By CKT"

ราคา ฿1,680.00

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ สำรองไฟฟ้า 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับ LOAD) มีตัวปรับแรงดันไฟแบบอัตโนมัติ (Stabilizer) ชาร์จแบตเตอรี่ได้ในสถานะ Off mode มีระบบป้องกันไฟสูง ขนาดกะทัดรัด สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553-1-2 ,1291-2555-3 ,  สินค้าได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008 ,ISO 14001

เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA SUN Micro (LCD) "By CKT"

ราคา ฿1,610.00

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟ UPS 1500VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 1500VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 1500VA SUN Micro (LCD) "By CKT"

ราคา ฿4,240.00

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ 

เครื่องสำรองไฟ UPS 2000VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 2000VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 2000VA SUN Micro (LCD) "By CKT"

ราคา ฿4,540.00

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ 

เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA SUN Everest "By CKT"

ราคา ฿1,480.00

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ สำรองไฟฟ้า 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับ LOAD) มีตัวปรับแรงดันไฟแบบอัตโนมัติ (Stabilizer) ชาร์จแบตเตอรี่ได้ในสถานะ Off mode มีระบบป้องกันไฟสูง ขนาดกะทัดรัด สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553-1-2 ,1291-2555-3 ,  สินค้าได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008 ,ISO 14001 Surge only คือ กันไฟกระชากเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สำรองไฟ

เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA SUN Micro (LCD) "By CKT" 480 Watts UPS * มี Software ควบคุม ปิด

ราคา ฿1,460.00

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟ UPS 850VA... เครื่องสำรองไฟ UPS 850VA...

เครื่องสำรองไฟ UPS 850VA SUN Micro (LCD) "By CKT"

ราคา ฿1,590.00

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์