ADVICE

มีสินค้า 1 รายการ

Showing 1-1 of 1 item(s)

Active filters

UPS เครื่องสํารองไฟฟ้า... UPS เครื่องสํารองไฟฟ้า...

UPS เครื่องสํารองไฟฟ้า 800VA ADVICE Smart LED เปลี่ยนตัวใหม่ทันที

ราคา ฿1,680.00

LED DISPLAY มีหน้าจอแสดงผลการทํางาน 3 สถานะไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้สมํ่าเสมอ (Stabilizer) สามารถเปิดเครื่องจากแบตเตอรี่ขณะไฟฟ้าดับ (Cold Start) มีระบบป้องกันไม่ให้จ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันตํ่า (Low batt protection) มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ (Auto Charge) มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกินพิกัดด้านกําลังไฟฟ้าขาเข้า...