Jack Terminal Male WATASHI WAC028

ack Terminal Male WATASHI#WAC028 Brand :Watashi Model :Jack Terminal Male WATASHI#WAC028 Input :ด้านหนึ่งเป็นแจ๊ค DC ตัวผู้ อีกด้านหนึ่งเป็นเทอร์มินอลสำหรับนำสายไฟเข้ามาต่อโดยการขันสกรู ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ขั้ว + และ - ใช้เชื่อมต่อระหว่างสาย TV Line ไปหากล้อง

฿11.00
รวมภาษีแล้ว
จำนวน

 

l สามารถเก็บเงินปลายทางได้ COD Go

 

l ชำระเงินง่ายผ่าน Google Pay

 

l มีลุ้น [ทุกกล่อง] มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท*

ack Terminal Male WATASHI#WAC028

Brand :Watashi Model :Jack Terminal Male

WATASHI#WAC028 Input :ด้านหนึ่งเป็นแจ๊ค DC ตัวผู้

อีกด้านหนึ่งเป็นเทอร์มินอลสำหรับนำสายไฟเข้ามาต่อโดยการขันสกรู ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ขั้ว + และ - ใช้เชื่อมต่อระหว่างสาย TV Line ไปหากล้อง

demo_18
40 รายการ

เอกสารอ้างอิงเฉพาะ