Monitor 19.5" LG 20MK400A-B (TN)

ack Terminal Male WATASHI#WAC028
Brand :
Watashi
Model :
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
Input :
ด้านหนึ่งเป็นแจ๊ค DC ตัวผู้ อีกด้านหนึ่งเป็นเทอร์มินอลสำหรับนำสายไฟเข้ามาต่อโดยการขันสกรู ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ขั้ว + และ -
ใช้เชื่อมต่อระหว่างสาย TV Line ไปหากล้อง
฿1,850.00
รวมภาษีแล้ว
จำนวน

 

l สามารถเก็บเงินปลายทางได้ COD Go

 

l ชำระเงินง่ายผ่าน Google Pay

 

l มีลุ้น [ทุกกล่อง] มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท*

ack Terminal Male WATASHI#WAC028
Brand :
Watashi
Model :
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
Input :
ด้านหนึ่งเป็นแจ๊ค DC ตัวผู้ อีกด้านหนึ่งเป็นเทอร์มินอลสำหรับนำสายไฟเข้ามาต่อโดยการขันสกรู ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ขั้ว + และ -
ใช้เชื่อมต่อระหว่างสาย TV Line ไปหากล้อง
Monitor
20 รายการ

เอกสารอ้างอิงเฉพาะ