DOOR EXIT สวิตช์วัสดุ Shuo

฿28.00

฿28.00
รวมภาษีแล้ว
จำนวน

 

l สามารถเก็บเงินปลายทางได้ COD Go

 

l ชำระเงินง่ายผ่าน Google Pay

 

l มีลุ้น [ทุกกล่อง] มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท*

86 สวิตช์วัสดุ Shuo ขนาด: 86X86 MM ส่วนใหญ่ใช้ในการเปิดประตู น้ำหนัก: 0.1 กิโลกรัม

DOOR EXIT
1000 รายการ

เอกสารอ้างอิงเฉพาะ