Microsoft SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition Standard SET

  • Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition
  • License สามารถเปลี่ยนเครื่อง Server ได้
  • รองรับ CPU 24 Core (128GB Memory per instance)
฿6,740.00
รวมภาษีแล้ว
จำนวน

 

l สามารถเก็บเงินปลายทางได้ COD Go

 

l ชำระเงินง่ายผ่าน Google Pay

 

l มีลุ้น [ทุกกล่อง] มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท*

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Microsoft SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

Windows
10 รายการ

เอกสารอ้างอิงเฉพาะ

You might also like