ตู้ Rack Mini MAP (M6-30030B) D30 W30 H30

30 x 30 x 30 cm (Galvanize Steel)

สั่งซื้อปริมาณมาก(ขายส่ง)

จำนวน ราคา คุณประหยัด
5 ฿1,269.00 ส่วนลด ฿100.00
10 ฿1,239.00 ส่วนลด ฿500.00
20 ฿1,229.00 ส่วนลด ฿1,200.00
฿1,289.00
รวมภาษีแล้ว
จำนวน

 

l สามารถเก็บเงินปลายทางได้ COD Go

 

l ชำระเงินง่ายผ่าน Google Pay

 

l มีลุ้น [ทุกกล่อง] มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท*

A0110750OK_BIG_2.jpgA0110750OK_BIG_3.jpgA0110750OK_BIG_4.jpgA0110750OK_BIG_5.jpg

ตู้ Rack
100 รายการ

เอกสารอ้างอิงเฉพาะ