FIG 8 UTP Dropwire 0.50 mm. (200m/Box) LINK (UL-1102)

Fig 8 UTP 0.50 mm (24 AWG) 1 Pair Cable 200M/Roll

฿1,550.00
รวมภาษีแล้ว
จำนวน

 

l สามารถเก็บเงินปลายทางได้ COD Go

 

l ชำระเงินง่ายผ่าน Google Pay

 

l มีลุ้น [ทุกกล่อง] มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท*

A0091467OK_BIG_1.jpg

FIG 8 UTP
100 รายการ

เอกสารอ้างอิงเฉพาะ